Jak se přihlásit

Bakalářské studium

Přihlášky ke studiu od zimního semestru (září) se podávají do 1. června (na vybrané školy je možné se hlásit i po tomto datu). Některé obory také umožňují nástup od letního semestru (únor), přihlášky se v tom případě podávají většinou v průběhu října až prosince a deadliny se liší u jednotlivých škol. Přihláška se podává přes jednotný holandský online systém – zašleme ti podrobný návod, jak přihlášku vyplnit.

K přihlášce budeš potřebovat přiložit:

 • scan tvého občanského průkazu
 • kopie vysvědčení z posledních 2 let SŠ + anglický překlad
 • kopie maturitního vysvědčení (pokud už máš) + anglický překlad
 • jeden z následujících mezinárodních certifikátů: IELTS Academic, CAE nebo TOEFL (lze doložit dodatečně po podání přihlášky, resp. po podmínečném přijetí)
 • volitelně můžeš také přiložit tvoje CV a doporučení od učitele nebo zaměstnavatele
 

Přijímací zkoušky, jak je známe z ČR, se neskládají, ale součástí přihlášky na některé obory je motivační Skype pohovor či doložení video prezentace / portfolia. Rozhodnutí o přijetí většinou obdržíš do 8 týdnů od podání přihlášky.

Bakalářské short-degree studium

Pokud už máš za sebou alespoň 2 roky bakalářského studia a uvažuješ o dokončení školy v Holandsku, je tu pro tebe tzv. Short Degree Program. Využít ho můžeš i v případě, že už jednoho bakaláře máš, a chceš v kratším čase získat další titul.

Podmínky pro přijetí jsou podobné jako v případě bakalářského studia. Navíc dokládáš Transcript of Records (výpis dosud absolvovaných předmětů a získaných známek) a případně bakalářský diplom.

Magisterské studium

Přihlášky ke studiu od zimního semestru (září) se podávají do 1. dubna, případně mohou být prodloužené do 1. srpna. Některé obory také umožňují nástup od letního semestru (únor), přihlášky se v tom případě podávají většinou v průběhu října až prosince a deadliny se liší u jednotlivých škol. Přihláška se posílá přímo na vybranou univerzitu.

K přihlášce je proto nutné přiložit tyto dokumenty:

 • kopie občanského průkazu nebo pasu
 • mezinárodně uznávaný certifikát z AJ – požadavky na minimální skóre a typ certifikátu se mohou lišit v závislosti na oboru/univerzitě; obecně jsou však akceptovány IELTS Academic, TOEFL, CAE a CPE
 • maturitní vysvědčení (úředně ověřená kopie v anglickém jazyce)
 • výpis absolvovaných předmětů a získaných známek (Transcript of Records)
 • bakalářský diplom (pokud už je k dispozici)
 • motivační dopis
 • dva akademické doporučující dopisy, resp. kontakty na 2 referenty – v případě relevantních pracovních zkušeností (a pokud to univerzita umožňuje) se doporučuje přiložit jednu akademickou a jednu profesní referenci
 • volitelně strukturovaný životopis v anglickém jazyce