Jak se přihlásit

Univerzity aplikovaných věd

Holandské univerzity aplikovaných věd, neboli Universities of Applied Sciences, přijímají studenty jednou až dvakrát ročně. Termíny pro podání přihlášek jsou nejpozději do června/července (nástup v září téhož kalendářního roku) a cca 15. prosince (pro nástup ke studiu v únoru následujícího kalendářního roku).

K přihlášce se přikládají zejména tyto dokumenty:

  • kopie OP nebo pasu
  • mezinárodní certifikát z angličtiny (min. FCE či IELTS 6.0)
  • přeložená vysvědčení ze střední školy
  • maturitní vysvědčení s ověřeným překladem (dokládá se zpětně)
  • Transcript of Records a/nebo Vysvědčení o absolutoriu (pouze pro Short Degree obory)
  • motivační dopis
  • volitelně se přikládá doporučující dopis, případně další dokumenty (např. portfolio pro umělecké obory)
 

Přijímací zkoušky, jak je známe z ČR, se neskládají, ale součástí přihlášky na některé obory je motivační Skype pohovor či doložení video prezentace / portfolia. Rozhodnutí o přijetí většinou obdržíš do pár týdnů od podání přihlášky.

Research Universities

Přijímací řízení na klasické výzkumné univerzity, tedy Research Universities, v Holandsku se liší program od programu. Pro přijetí na tříleté bakalářské studium je obecně důležitý prospěch během studia střední školy, maturita z relevantních předmětů, úroveň angličtiny (ne vždy je nutný certifikát, mnohdy postačí maturita z AJ) a motivace. Součástí některých přijímacích řízení, zejména na obory s omezeným počtem míst (tzv. numerus fixus), mohou být testy a pohovory. Datum podání přihlášek je 15. ledna pro numerus fixus obory, u ostatních se většinou přihlášky podávají minimálně do dubna/května.

U přihlášek na jedno či dvouleté magisterské studium je nejdůležitější návaznost oborů, sylaby absolvovaných předmětů na bakaláři, známky v průběhu celého bakalářského studia a motivace. Je také nutné prokázat znalost anglického jazyka mezinárodním certifikátem.