Univerzity

Vzdělávací systém

Holandský vzdělávací systém rozlišuje univerzity na výzkumné a univerzity aplikovaných věd.

Výzkumné univerzity (Research Universities)

V Holandsku se nachází 14 klasických výzkumných univerzit, tedy takových, jaké známe například z České republiky nebo Anglie. Studovat na nich můžeš jak tříleté bakalářské, tak jednoleté nebo dvouleté magisterské programy. Jedná se o špičkové vzdělávací instituce, polovina z nich patří k TOP 100 nejlepším univerzitám na světě (The Times Higher Education World University Rankings 2020).

Univerzity aplikovaných věd (Universities of Applied Sciences)

Studium na univerzitách aplikovaných věd je orientováno více prakticky a připravuje absolventy pro vstup na pracovní trh ihned po ukončení bakalářského studia. Takových univerzit je v Holandsku několik desítek, a součástí čtyřletého studia je dohromady jeden rok povinné praxe: jeden semestr ve třetím ročníku a také poslední semestr, kdy píšeš bakalářskou práci ve spolupráci s vybranou firmou. Na vytváření obsahové náplně studijních programů se podílejí představitelé významných mezinárodních firem tak, aby výstupní znalosti a dovednosti absolventů odpovídaly požadavkům pracovního trhu.

Holandské univerzity aplikovaných věd jsou silně provázané s business sférou – firmy si vytipovávají studenty pro své absolventské pozice už v průběhu jejich studia na VŠ. Studium ti tedy poskytuje jak kvalitní teoretickou přípravu, tak možnost poznatky okamžitě aplikovat v praxi. Zkoušky navíc probíhají formou praktických úkolů, školy po tobě nevyžadují memorování teorie. Ve 3. ročníku si můžeš vybrat buď jeden semestr studium vedlejší specializace, nebo semestrální zahraniční studijní pobyt na partnerské univerzitě kdekoliv po světě.

Výuka probíhá v malých třídách o maximálně 30 lidech a součástí studia jsou týmové projekty (cca 5 lidí), díky kterým se neustále zlepšuješ v interpersonálních, prezentačních a komunikačních dovednostech.

Partnerské univerzity

S těmito univerzitami v Holandsku dlouhodobě spolupracujeme. Kliknutím na název školy se dostaneš na nabídku oborů.

Naši práci ale zdaleka neomezujeme pouze na tyto školy. Rozumíme přihlašovacím procesům na holandské vysoké školy a univerzity obecně, takže se na nás neboj obrátit i v případě, že míříš jinam. Naši klienti studují například na University of Groningen, Vrije University Amsterdam, University of Maastricht, University of Amsterdam, Leiden University College a dalších holandských univerzitách, které běžně s agenturami neuzavírají partnerství.