Kontakt

Konzultanti

Sabina Feldmanová, MSc

Konzultant programu Studium v zahraničí

E-mail: studium@czech-us.cz

Tel: +420 777 632 649 

foto

Sabina je absolventkou magisterského programu britské prestižní univerzity London School of Economics. Do Anglie, konkrétně na University of Derby, se ale podívala už během svého bakalářského studia na Univerzitě Karlově v rámci programu Erasmus. Předchozí pracovní zkušenosti získala převážně v oblasti HR a náboru absolventů pro mezinárodní společnosti jako např. Microsoft. Program Studium VŠ v zahraničí v agentuře Czech-us úspěšně vedla od roku 2014. V roce 2023 přešla do role externí konzultantky a nadále působí jako garant programu.

O společnosti

Společnost Czech-us, v. o. s. byla založena v roce 2006, kdy také získala povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí ke zprostředkování práce. Ačkoliv Czech-us byl založen v roce 2006, již o tři roky dříve jsme pomáhali mladým lidem získat víza pro práci plavčíka v USA na základě živnostenského oprávnění. V roce 2014 se společnost Czech-us, v. o. s. stala cestovní kanceláří. Vzrůstající popularita našich programů nám umožnila založit další specializované společnosti Czech-us Work and Travel, s. r. o., Czech-us Studium v zahraničí, s. r. o. a Czech-us Práce v zahraničí, s. r. o. Ve výše zmiňovaném roce 2006 jsme zahájili expanzi na poli nabízených služeb, která pokračuje až do dnešních dní. V současnosti zajišťujeme práci a stáže ve většině zemí západní Evropy, USA, Kanadě a v některých exotických destinacích. Stále více se věnujeme i studijním a jazykovým programům. Zajišťujeme studium na univerzitách v Irsku, Velké Británii, Holandsku, Dánsku a Německu. Tyto země považujeme za evropské špičky ve vzdělávání, což potvrzují i účastníci našich programů. Naše práce je naším posláním. Chceme pomoci mladým lidem do zahraničí, poskytnout jim jednu z největších životních zkušeností a šanci poznat novou kulturu. I díky zahraniční zkušenosti se následně naši bývalí účastníci stávají v životě úspěšní, což je pro nás ukazatel, že naše programy mají smysl. Abychom ještě více motivovali mladé lidi k studiu a práci v zahraničí, začali jsme v roce 2014 vydávat časopis BRAINSTORM, který je distribuován na stovky českých středních škol.
Naším krédem je:
  • maximální otevřenost
  • komunikativnost
  • spolehlivost
  • individuální přístup k zákazníkům
  • a koncentrace na kvalitu poskytovaných služeb.
Máme osobní zkušenosti s námi zajišťovanými programy. Poznali jsme americké hamburgery, britské autobusy, novozélandské hory, holandské dřeváky a australské no shoes, no worries. Při naší práci čerpáme z vlastních poznatků a informací získaných od našich bývalých klientů, abychom docílili maximální informovanosti zájemců o naše služby.

Holandsko tě neláká?

Czech-us Studium v zahraničí, s. r. o. Kancelář: Opletalova 23, 110 00, Praha 1 (4. patro) Sídlo: Praha 1 – Nové Město, Vodičkova 730/9, PSČ 110 00 IČ: 2419386
Korunový bankovní účet: 2800518093/2010 vedený u Fio banka, a. s. Eurový bankovní účet: 2200526292/2010 vedený u Fio banka, a. s. Librový bankovní účet: 2201018564/2010 vedený u Fio banka, a. s.