Blog

4 mýty o studiu v Holandsku

Datum: 3.9.2017 19:06          Publikoval: Sabina Feldmanová

Mýtus č. 1:
STUDIUM V HOLANDSKU JE PŘÍLIŠ DRAHÉ.

Pozor, pozor! Toto není pravda! Všechny školy v Holandsku jsou zpoplatněné částkou 2006€ za rok, což můžeš brát jako ekvivalent k částkám placeným za studium na většině průměrných soukromých školách v České republice. Navíc je možné vzít si studentskou půjčku od holandské vlády, kterou začneš splácet za dva roky po ukončení studia. Je velice jednoduché se upoutat k přesvědčení, že na studium v zahraničí nemáš prostředky, a tím zavrhnout svůj sen. Pravdou je, že životní náklady jsou v Holandsku o trochu vyšší, než v ČR, nicméně je možné si při studiu najít práci, takže ani s pokrytím těchto nákladů nemusíš mít starosti.

Mýtus č. 2:
MUSÍM SE NAUČIT HOLANDSKY, ABYCH MOHL STUDOVAT V HOLANDSKU.

Toto je opět jen mýtus. Většinu oborů na holandských univerzitách lze studovat v angličtině. Holanďané se anglicky učí již od útlého věku, a tak většina z nich mluví plynulou angličtinou. Holandsko je také velice populární evropskou destinací nejen za účelem turismu, ale právě i za účelem studia. Je velká výhoda pohybovat se v multikulturním prostředí, neboť nejen že budete procvičovat anglický jazyk na univerzitě, ale budete mít možnost seznámit se s lidmi z jiného kulturního prostředí i mimo školní lavice.

Mýtus č. 3:
PŘIJÍMACÍ PROCES JE MOC TĚŽKÝ.

Přijímací řízení na holandské univerzity je, můžeme říci, velice jednoduché. K přijetí na univerzitu potřebuješ pouze dokumenty, jako např. maturitní vysvědčení, výpis známek, průkaz totožnosti, motivační dopis, reference a certifikát z angličtiny. Jedním z nejdůležitějších požadavků tedy je se včas rozhodnout a nepromeškat deadline pro podání přihlášky. My jsme tu pak od toho, abychom vám pomohli projít přes všechny potřebné kroky až k vysněnému cíli.

Mýtus č. 4:
MUSÍM BÝT EXCELENTNÍ STUDENT, ABYCH USPĚL NA ŠKOLE V HOLANDSKU

I když se na univerzity v Holandsku odesílá výpis známek ze střední školy, jde spíše o formalitu, než zásadní věc, která by následně ovlivnila výsledek přijímacího řízení. Holandské školy chtějí dát šanci všem motivovaným studentům, proto je úspěšnost přijetí velice vysoká. Poté je pouze na vás, zda studiu budete věnovat dostatek času, abyste postoupili do dalších ročníků! Proto se neboj a podej si přihlášku i v případě, že jsi nebyl jedničkář.